PZP poistenie za babku

Porovnajte povinné zmluvné poistenie. Ušetrite až desiatky EUR

1. Vyplňte prosím základné údaje o automobile a jeho majiteľovi.
2. Ihneď získate ponuky všetkých poisťovní a garantované ceny.
3. K dispozícii a ihneď sú pre Vás naši poisťovací - špecialisti pre prípadné otázky o uzavretí poistenia.

Povinné zmluvné poistenie zastrešuje vzniknutú škodu spôsobenú prevádzkou Vášho motorového vozidla (poznáme ho aj pod skratkou PZP alebo zákonné poistenie). Mať takéto poistenie je povinné pre každé motorové vozidlo (zákona č. 381/2001). PZP pokrýva škody spôsobené majiteľom alebo držiteľom vozidla, iným účastníkom cestnej premávky a škody , ktoré boli spôsobené na cudzom majetku. Každého držiteľa vozidla, ktorý je zapísaný v príslušných dokumentoch sa týka povinnosť uzavrieť PZP.